با تشكر از بازدید شما از وب سایت این شركت، لطفا جهت تماس با ما فرم زیر را تكمیل و ارسال نمایید.
ما بزودی با شما تماس خواهیم گرفت
.
 

نام و نام خانوادگی:

         نام شركت:

                 سمت:

آدرس الكترونیكی:

                  تلفن:

                نمابر:

 

توضیحات:                                               

        فاز یک شهرک صنعتی توس
نبش میدان کوشش
صندوق پستی 6153-91375
مشهد- ایران

          تلفن کارخانه: 5-5412264-0511
تلفن دفتر فروش: 6-5413454-0511
نمابر: 5412263-0511