آشنایی با تیغه ها(بدنه) سنگبری با الماسه (سگمنت) قابل تعویض
                         
STONE CUTTING SAW BODIES

تیغه های سنگبری عمدتا از فولاد های 1.2235-1.2003 تولید میشوند و قابلیت آنرا دارند تا به سختی HRCو 44 ( 44راكول C ) برسند.
این تیغه ها با توجه به نوع كاربرد آنها، برش سنگهای نرم، برش سنگهای سخت برش روی ماشینهای تك تیغه و ماشینهای چند تیغه به گروههای مختلف تقسیم میشوند.
سختی تیغه های مخصوص برش سنگهای نرم،كمتر و سختی تیغه های مخصوص برش سنگهای سخت بیشتر است.
تیغه های ماشینهای تك تیغه نیز با تیغه های  ماشینهای چند تیغه در دقت ابعادی میزان تاب و تنش ودیگر مشخصات فنی تفاوتهای بسیار دارند.
ماشین آلات ، كوره ها و تجهیزات خط تولید این مجتمع همچنین دانش  فنی تولیدتیغه ها توسط پدر صنایع تیغه سازی آلمان H.Mummenhoff تامین گردیده است وتولید انواع تیغه های سنگبری با فولاد شركت آلمانی KRUPP ، نظارت كارشناسان آلمانی و تحت استاندارهای FEPA انجام میشود. 

 

 "SO"و"S" و "N"جدول محصولات مجتمع تیغه اره توس و توسن در گروه دیسكهای سنگبری تیپ

شیار پهن "N" دیسكهای تیپ
 

قطر اسمی

قطر دیسك

ضخامت

سوراخ مركزی

تعدادزگمنت
(N)

قطر اسمی

قطر دیسك

ضخامت

سوراخ مركزی تعدادزگمنت (N)
200 190 1,2 50 12 1000 984 5 80 70
250 240 1,6 50 15 1200 1184 5,5 100 80
300 290 1,8 50 18 1200 1184 5,5 120 80
350 340 2,2 50 21 1250 1225 5,5 120 84
400 390 2,5 60 24 1300 1282 6 100 88
450 440 2,8 60 26 1300 1282 6 120 88
500 490 2,8 60 30 1350 1332 6 100 88
550 540 3,5 60 32 1400 1382 6,5 100 92
600 590 3,5 60 36 1600 1582 7 100 104
50 640 4 60 39 1700 1682 7 100 108
725 715 4 60 40 1750 1732 7 100 112
750 740 4,5 80 46 1800 1782 7 100 120
800 790 4,5 80 46 2000 1982 7,5 100 128
900 884 5 80 64 2000 1982 8 100 128

شیار كلیدی "S" دیسكهای تیپ
 

قطر اسمی

قطر دیسك

ضخامت

سوراخ مركزی

تعدادزگمنت
(N)

قطر اسمی

قطر دیسك

ضخامت

سوراخ مركزی تعدادزگمنت (N)
200 190 1,2 50 13 600 590 3,5 60 42
250 240 1,6 50 17 650 640 4 60 46
300 290 1,8 60 21 725 715 4 60 50
350 340 2,2 60 25 750 740 4,5 60 54
... 390 2,5 60 28 800 790 4,5 60 57
450 440 2,8 60 32 900 884 5 60 64
500 490 3 60 36 1000 984 5 60 70
550 540 3,5 60 40 1200 1184 5,5 60 80

شیار باریك"SO"دیسكهای تیپ
 

قطر اسمی

قطر دیسك

ضخامت

سوراخ مركزی

تعدادزگمنت
(N)

قطر اسمی

قطر دیسك

ضخامت

سوراخ مركزی تعدادزگمنت (N)
200 190 1,2 50 13 600 590 3,5 60 42
250 240 1,6 50 17 725 715 4 60 50
300 290 1,8 60 21 800 790 4,5 80 57
350 340 2,2 60 25 900 884 5 80 64
400 390 2,5 60 28 1000 984 5 80 70
500 490 3 60 36 1200 1184 5,5 120 80