آشنایی با تیغه های چاقوئی  
KNIFE SAW BLADE

تیغه های چاقوئی با كاربرد وسیع در صنایع لاستیك ، پارچه و الیاف ، مواد آزبستی ، مواد غذایی ، كاغذ و مواد سلولزی و سایر بخشهای صنعتی ، با توجه به جنس قطعه كار و چگونگی برش از فولادهای (HSS-DM05-1.3343) و (TR 70- 1.2604) و (CV- 1.2235) تولید می شوند و قابلیت آنرا دارند تا به سختی HRCو 45 تا HRCو 65 برسند.
عمده ترین كاربرد آنها در انواع لبه پیوسته و لبه شیاردار در صنایع تولید لاستیك ، مواد آزبستی ، مواد غذایی ، مواد سلولزی ، پارچه و الیاف است.
انواع تیغه های چاقویی تا قطر
650mm با فولاد و ماشین آلات ساخت آلمان ، تحت نظارت كارشناسان آلمانی در مجتمع تولیدی تیغه اره توس تولید می گردد.

مورد مصرف

نوع چاقوئی

نوع دندانه یا شیار

جنس تیغه

سوراخ مركزی

ضخامت

قطر تیغه

برش لاستیك

2 ............ HSS 40 1.1 85
2 شیار باریك HSS 19 1 90
3 ............ HSS 40 3 400
3 ............ C.V 40 3 406
3 ............ C.V 25 5 500
3 ............ HSS 70 6 510
4 ............ C.V 40 4 560

برش  لاستیك نخ دار

3 Aدندانه نوع  HSS 35 1.5 150

برش لاستیك مسلح

4 شكلVشیار HSS 32 2.2 250
4 شكل Uشیار HSS 50 2.5 250

برش ماكارونی

2 ............ C.V 40 2 250
2 A C.V 40 2 400
2 Aدندانه نوع C.V 67 2 450

برش فرآوردها ی آزبستی

3 شیار پهن HSS 90 2 300

صنایع غذایی

2 ............ C.V 100 1.2 140
2 ............ HSS 40 1.8 370
1 Bدندانه نوع C.V 105 3 280
1 ............ HSS 25 1.4 180

برش كاغذ

2 ............ HSS 24 1.5 80
3 ............ HSS 60 1 80
2 ............ HSS 30 1 85
2 ............ HSS 40 3 350

برش مواد سلولزی

4 ............ C.V 50 3 500
4 ............ C.V 68.3 5 600

برش موكت

3 ............ HSS 35 1.5 120
4 ............ HSS 38.5 1.45 120
كالباس بر 3 ............ C.V 40 4.9 250
برش فیبر 2 ............ C.V 80 3 450
برش فوم 1 ............ C.V 40 3.5 590
برش لوله آهنی 2 ............ HSS 27 3 160
4 ............ HSS 116 4.5 180
برش پارچه 2 ............ HSS 40 1.2 100
2 ............ HSS 40 1.1 90
برش پشم شیشه 2 ............ HSS 10.5 2 190
برش فیبر 1 ............ HSS 72.9 2.5 183
شیار انداختن روی فلزات .........

دار R لبه

HSS 110 2.5 200