آشنایی با تیغه های الماسه(با دندانه تنگستن كارباید)
TCT.SAW BLADE

این تیغه ها عمدتا از فولاد كرم وانادیوم  CV-SV-1.2235 تولید میشودو قسمت برنده آنها از سخت فلز تنگستن كارباید است كه این دندانه ها با فر ایند بریزینگ (پیشرفته ترین روش روز دنیا) به تیغه جوش داده میشود.
بدنه تیغه (بخش فولادی آن) قابلیت سخت شدن تا
HRC
و44 ( راكول C )را دارد و دندانه های تنگستن كارباید حدود HRCو83-82(راكولC)سختی دارند.
عمده ترین كاربرد تیغه های الماسه برش مقاطع فولادی، برش آلومینیوم و فلزات رنگین، برش چوب و مواد سلولزی و برش مقاطع پلیمری هستند كه در هر مورد لازم است از ماشین خاصی استفاده شود.
فرم،شكل و مقدار زویای الماسه همچنین آرایش آن در هنگام تیز كردن،مثبت یا منفی بودن زویا،كاربرد تیغه را،معین مینماید،بنابر این تیز كردن،مجدد الماسه در اینگونه تیغه ها شدیدا حساس،تكنیكال و پیچیده است.
انواع تیغه اره الماسه تا قطر 800mm با فولاد و ماشین آلات ساخت آلمان،تحت نظارت كارشناسان آلمانی در مجتمع تولیدی تیغه اره توس تولید میگردد.

 

نوع دندانه اندازه شرح ردیف

BA

24

150*3*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

1

BA

30

150*3*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

2

BA

36

150*3*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

3

BA

48

150*3*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

4

BA

30

180*3*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

5

BA

42

180*3*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

6

BA

54

180*3*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

7

BA

36

200*3*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

8

BA

48

200*3*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

9

BA

64

 200*3*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

10

BA

64

235*3*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

11

BA

42

250*3.2*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

12

BA

60

250*3.2*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

13

BA

80

250*3.2*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

14

BA

48

300*3.2*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

15

BA

72

300*3.2*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

16

BA

96

300*3.2*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

17

BA

54

350*3.5*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

18

BA

72

350*3.5*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

19

BA

84

350*3.5*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

20

BA

108

350*3.5*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

21

BA

120

350*3.5*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

22

BA

60

400*3.5*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

23

BA

96

400*3.5*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

24

BA

120

400*3.5*30

TCT تیغه چوب بری با دندانه تنگستن كارباید 

25